சான்றிதழ்

■ தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழின் சான்றிதழ்

■ தொழில்சார் சுகாதார பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழின் சான்றிதழ்

■ சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழின் சான்றிதழ்

wkasmmg
Military Supplier

இராணுவ சப்ளையர்

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

சிச்சுவான் மாகாணத்தின் நிறுவன தொழில்நுட்ப மையம்

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

வாகன மறுசுழற்சி மற்றும் அகற்றும் தொழிலுக்கான சிறந்த உபகரண சப்ளையர்

Integrity Enterprise 2017

ஒருமைப்பாடு எண்டர்பிரைஸ் 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

நிலையான வளர்ச்சிக்கான சிறந்த பங்களிப்பு நிறுவனங்கள்

Innovative Enterprises In Sichuan Province

சிச்சுவான் மாகாணத்தில் புதுமையான நிறுவனங்கள்

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உயர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு தயாரிப்புகள்

Enterprise Technology Center

நிறுவன தொழில்நுட்ப மையம்

Outstanding Private Enterprise

சிறந்த தனியார் நிறுவனம்

National High-tech Enterprise

தேசிய உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

Sichuan Province Famous Brand Title

சிச்சுவான் மாகாணத்தின் பிரபலமான பிராண்ட் தலைப்பு